Charakteristika spoločnosti

Turizmus regiónu Bratislava je krajská organizácia cestovného ruchu založená v zmysle Zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov. Podporuje a vytvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu na území Bratislavského samosprávneho kraja. Realizuje propagáciu destinácie a jej atraktivít doma a v zahraničí. Podporuje kultúrny, spoločenský a športový život a zachovávanie prírodného a kultúrneho dedičstva.