Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Turbonet SK s.r.o. sa špecializuje na poskytovanie internetového pripojenia a zabezpečenia objektov vrátane kamerového systému.