Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť je dopravnou spoločnosťou zameranou na prepravu tovaru z Bratislavy. A takmer do všetkých štátov Európskej únie, najmä však Rakúska, Holandska, Čechy a Poľska. Orientujeme sa na kvalitu dopravných služieb, ktoré poskytujeme naším zákazníkom. Spoločnosť má k dispozícii vlastný vozový park kamiónových súprav Mercedes -Benz.Naše vozidlá sú kvôli bezpečnosti zabezpečené a kontrolovateľné modernými technickými zariadeniami.