Charakteristika spoločnosti

Správcovská spoločnosť TRYES, a.s. je súkromná spoločnosť, zaoberajúca sa prioritne výkonom správy nehnuteľností a komplexným facility managementom. Spoločnosť bola založená v roku 2008 na zelenej lúke ako odozva na súčasný stav trhu spoločností a družstiev, ktoré poskytujú služby v oblasti FM. Zaoberáme sa predovšetkým komplexnou správou nehnuteľností a to bytových domov, nebytových priestorov, komerčných a administratívnych objektov. TRYES, a.s. a jej dcérske spoločnosti sú progresívne rozrastajúce sa subjekty vo všetkých oblastiach. Pri každej činnosti sa snažíme postupovať maximálne zodpovedne, efektívne a transparentne. Okrem správy nehnuteľností poskytuje spoločnosť TRYES a jej dcérske spoločnosti na vysokej úrovni aj všetky súvisiace a doplnkové činnosti, ako napríklad letnú a zimnú údržbu exteriérov, upratovanie interiérov, technickú údržbu, inžiniering, rekonštrukcie a poradenstvo, čím sa zaraďuje medzi spoločnosti s najkomplexnejsím portfóliom služieb. Našim cieľom je ponúknuť čo najväčšiemu počtu vlastníkov bytov, spoločenstvám vlastníkov bytov a podnikateľským subjektom služby na najvyššej úrovni.

Ponuky práce: TRYES, a.s.

1 - 2 z 2