Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť pôsobí na slovenskom trhu od roku 2009. Zaoberá sa primárne výrobou vstrekovacích foriem na plasty a kusovou výrobou strojárskych súčiastok.