Charakteristika spoločnosti

Sme výrobcami prémiových nápojových koncentrátov, sirupov, príchutí do mlieka, čajov a korenín. Brandové portfólio je budované od roku 2003. Sme pokračovateľom Národného podniku Fatra, výrobcu ovocných štiav a sirupov v Dolnom Harmanci. V súčasnosti vyrábame viac ako 150 výrobkov. Spolupracujeme so spracovateľmi ovocia a výrobcami potravín z celého sveta. Zároveň sme slovenská spoločnosť bez zahraničných podielov.
Spolupracujeme už 10 rokov s množstvom školkých jedální, DSS, nemocnicami i s hotelovými, kúpeľnými a reštauračnými zariadeniami na celom Slovensku. Zároveň realizujeme obchod na úrovni veľkoobchodov. K dodávaným produktom a gastro-zariadeniam poskytujeme širokú škálu služieb.
www.tropico.sk