Charakteristika spoločnosti

spoločnosť zameraná na prepravy medzi SK-DE--Benelux-UK-SK