Charakteristika spoločnosti

spoločnosť s celoslovenskou a zahraničnou pôsobnosťou, ktorá sa zaoberá výrobou a montážou umývacích liniek ako aj predajom chemických výrobkov s touto činnosťou súvisiacich


Ponuky spoločnosti e-mailom