Výkonný riaditeľ pre KOCR Trenčín región

Trenčín región

Miesto práce
Trenčín
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
máj 2020
Mzdové podmienky (brutto)
1 000 EUR/mesiacV závislosti od skúsenosti uchádzača

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- realizácia ročného plánu činnosti krajskej organizácie v súlade so schváleným rozpočtom krajskej organizácie,
- usmerňovanie, riadenie a kontrolovanie odborných činností vykonávaných útvarmi, pracovnými komisiami a pracovnými skupinami výkonnej zložky krajskej organizácie, dohliadanie na plnenie úloh a činnosti týchto útvarov, komisií a skupín,
- riadenie vedúcich odborných útvarov, pracovných komisií a pracovných skupín krajskej organizácie,
- predkladanie pracovnej náplne zamestnancov odborných útvarov, pracovných komisií a pracovných skupín predsedovi krajskej organizácie,
- zodpovednosť za účtovnú uzávierku,
- zostavovanie výročnej správy,
- zodpovednosť za prípravu návrhu projektu zameraného na realizáciu aktivít spojených s hlavným predmetom činnosti krajskej organizácie pre účely podania žiadosti o dotáciu predkladanej ministerstvu,
- vypracovávanie návrhu činnosti a rozpočtu, hospodárenie s majetkom krajskej organizácie,
- zodpovednosť za implementáciu projektov podľa schváleného plánu a rozpočtu KOCR,
- príprava a koordinácia priebehu marketingových kampaní a komunikácie s externými agentúrami a dodávateľmi,
- príprava podkladov na odborné výstavy a prezentácie,
- koncepčná príprava a riadenie prezentačných roadshows,
- spracovávanie návrhov itinerárov pre prezentácie destinácie na novinárske infocesty, fam tripy a iné,
- príprava a realizácia tlačových konferencií,
- prezentácia destinácie na odborných konferenciách doma i v zahraničí.

Informácie o výberovom konaní

Výberové kritériá:

- 3 roky praxe v riadiacej funkcii,
- 5 rokov praxe v oblasti cestovného ruchu,
- skúsenosti s vypracovaním a implementáciou projektov financovaných z EÚ,
- znalosť legislatívy v oblasti cestovného ruchu, zákon o podpore cestovného ruchu č. 91/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov,
- znalosť zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov,
- znalosť zákonníka práce č. 311/2001 Z.z.,
- aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami,

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

- žiadosť o účasť na VK,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- motivačný list,
- doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
- doklad o jazykovej spôsobilosti – výhodou.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie) na:

A) adresu:
Trenčín región
Krajská organizácia cestovného ruchu
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín

Obálku je potrebné označiť v ľavom hornom rohu slovami „NEOTVÁRAŤ – VK KOCR“

alebo

B) e-mailom na adresu:
[email protected]

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

cestovný ruch

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- bezúhonnosť,
- samostatnosť, svedomitosť, spoľahlivosť,
- schopnosť pracovať pod tlakom,
- komunikačné zručnosti, príjemné vystupovanie,
- adaptabilita a flexibilita,
- manažérske zručnosti a osobnostné predpoklady na výkon funkcie,

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Krajská organizácia cestovného ruchu Trenčín región už od roku 2015 podporuje a vytvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu na území Trenčianskeho kraja. Viac o organizácii a jej činnosti sa dočítate na www.trencinregion.sk.

Adresa spoločnosti

Trenčín región
K dolnej stanici 7282/20A
91101 Trenčín
https://www.trencinregion.sk
ID: 3893933  Dátum zverejnenia: 17.3.2020  Základná zložka mzdy (brutto): 1 000 EUR/mesiac