Referent oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie Trenčianskeho samosprávneho kraja

Trenčiansky samosprávny kraj

Miesto práce
K dolnej stanici 7282/20a, Trenčín
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
január 2021
Mzdové podmienky (brutto)
1 100 EUR/mesiacOdmeňovanie je podľa podmienok stanovených zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, základný plat je 1 100,- Eur v závislosti od odbornej praxe.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

1. Samostatne posudzuje žiadosti, kontroluje doklady, spracováva podklady a pripravuje návrhy prvostupňových rozhodnutí o povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti. Zodpovedá za správnosť a úplnosť všetkých dokladov potrebných k vydaniu rozhodnutia a dodržiavanie lehôt v zmysle platnej legislatívy.
2. Samostatne posudzuje žiadosti, kontroluje doklady a spracováva podklady k zmenám povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení, k vyznačeniu zmien údajov v povolení. Zodpovedá za správnosť a úplnosť všetkých dokladov potrebných k uvedeným zmenám a dodržiavanie lehôt v zmysle platnej legislatívy.
3. Samostatne vedie register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, pričom zapisuje do registra najmä vydané povolenia, zmeny v povoleniach a vyznačenie zmien údajov v povoleniach, kontroluje údaje v registri a zaznamenáva zmeny. Zodpovedá za správnosť a aktuálnosť údajov v registri poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
4. Samostatne posudzuje podklady a pripravuje návrhy prvostupňových rozhodnutí o uložení sankcií poskytovateľom ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti. Zodpovedá za zabezpečenie potrebných podkladov k vydaniu rozhodnutia o uložení sankcie a dodržiavanie lehôt v zmysle platnej legislatívy.
5. Podieľa sa na prešetrovaní sťažností a podaní občanov, ktoré sa týkajú prevádzkovania zdravotníckych zariadení a plnení povinností poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na území Trenčianskeho samosprávneho kraja.
6. Samostatne posudzuje žiadosti o zbavenie mlčanlivosti zdravotníckych pracovníkov a pripravuje podklady k zbaveniu povinnosti mlčanlivosti zdravotníckych pracovníkov.
7. Spolupracuje s lekárom samosprávneho kraja pri kontrolnej činnosti poskytovateľov ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti v súvislosti s dodržiavaním podmienok prevádzkovania zdravotníckych zariadení a plnení povinností poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Pripravuje a spracováva podklady v rámci represívnych opatrení za porušenie povinností poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Zamestnanecké výhody, benefity

Stabilné pracovné miesto v úrade verejnej správy - Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, odmeňovanie podľa zákona č. 553/2003 Z. z. v platnom znení, benefity podľa Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a KZ zamestnávateľa, možnosť ďalšieho profesijného vzdelávania a kariérneho rastu,...

Informácie o výberovom konaní

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:
• žiadosť o účasť na výberovom konaní,
•doklady o dosiahnutom vzdelaní, o absolvovaných kurzoch a školeniach, ktoré majú vzťah k požadovanej práci,
•profesijný štruktúrovaný životopis s uvedeným prehľadom doterajšej praxe,
•motivačný list.

Odmeňovanie je podľa podmienok stanovených zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, základný plat je 1 100,- eur v závislosti od odbornej praxe.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie) :
A.) e-mailom:
[email protected]
[email protected]
alebo
B.) na adresu:
Trenčiansky samosprávny kraj
Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín.
Obálku označiť v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ- VK ref. odd. zdravotníctva a HF“.

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 30.11.2020. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.
Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj.
Predpokladaný termín nástupu je január 2021.
Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov uchádzača sú zverejnené na webovom sídle TSK - https://www.tsk.sk/trenciansky-samospravny-kraj/urad-tsk/ochrana-osobnych-udajov

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa zdravotníckeho zamerania

Ostatné znalosti

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa zdravotníckeho zamerania,
• vítaná je špecializácia v niektorom zo špecializačných odborov v zmysle Nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v platnom znení,
• občianska a morálna bezúhonnosť,
• výborná znalosť práce s výpočtovou technikou (Word, Excel).

Uchádzač o pracovné miesto musí:
a/ byť bezúhonný,
b/ spĺňať kvalifikačné predpoklady a požiadavky na požadovanú pracovnú pozíciu,
c/ dôkladne ovládať zdravotnícku legislatívu, správny poriadok a správne konanie,
d) byť odborne spôsobilý, samostatný, komunikatívny, flexibilný, cieľavedomý, vedieť riešiť problémy, pracovať pod tlakom, ochotný učiť sa nové veci a pracovať v tíme,
e) mať prax a skúsenosti v oblasti zdravotníctva alebo verejného zdravotníctva, výkonom kontrolnej činnosti zameranej na oblasť zdravotníckych zariadení a pod,
f) vítaná je znalosť cudzieho jazyka – prednostne anglického.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Úrad verejnej správy, Trenčiansky samosprávny kraj.

Počet zamestnancov

150-199 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
http://tsk.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: personálne odd.
Tel.: +421326555801
E-mail: poslať životopis
ID: 3998463  Dátum zverejnenia: 11.11.2020  Základná zložka mzdy (brutto): 1 100 EUR/mesiac