Referent oddelenia investícií, ŽP a ÚP TSK

Trenčiansky samosprávny kraj

Miesto práce
K dolnej stanici 7282/20a, Trenčín
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.02.2019
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
min. 900,- podľa odbornej praxe a výkonnosti, dohoda na pohovore

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- zabezpečuje plnenia úloh vyplývajúcich z pôsobnosti oddelenia na úseku investícií,
- zabezpečuje prípravu a realizáciu investičných akcií v rozsahu stanovenom Organizačným poriadkom Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja,
- zodpovedá za včasné, efektívne, správne a kvalitné plnenie úloh za svoj úsek pôsobenia na oddelení investícií, životného prostredia a územného plánovania,
- aktívne sa podieľa na tvorbe vnútorných smerníc, zásad, štatútov, príkazov a pokynov potrebných pre kvalitný a nepretržitý technický a administratívny chod úradu zamestnancami oddelenia investícií ŽP a ÚP,
- kontroluje si plnenie uložených úloh a zabezpečuje ich plnenie,
- dbá o svoj neustály odborný rast štúdiom priebežne vydávaných právnych predpisov, ako i účasťou na odborných špecializovaných školeniach a seminároch,
- zabezpečuje inžiniersku činnosť na investičných akciách, podľa rozpočtu schváleného zastupiteľstvom TSK,
- zabezpečuje podklady, na základe ktorých sa pripravuje realizácia stavby /investičný zámer, projektová dokumentácia, návrhy technických riešení, zmluvy/
- sleduje a koordinuje investičnú výstavbu v sociálnych, školských, zdravotníckych, a kultúrnych zariadeniach v pôsobnosti TSK,
- kontroluje postup prác podľa časového plánu stavby a kontrola zhotoviteľa na dodržiavanie termínov výstavby,
- pripravuje investičné akcie – zabezpečovanie predprojektovej a projektovej prípravy územného rozhodnutia, stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia,
- preberá investičné akcie od dodávateľov po ich ukončení a zabezpečuje užívacie povolenia stavieb, alebo ich častí,
- spolupracuje s príslušnými pracovníkmi na overovaní rozpočtových nákladov pripravovaných a realizovaných stavieb v rámci TSK,
- vykonáva ďalšie odborné činností podľa príkazov vedúceho Odboru investícií životného prostredia a vnútornej prevádzky
- operatívne plní ďalšie úlohy uložené predsedom a riaditeľom úradu súvisiace so zabezpečovaním úloh Úradu TSK vo zverených oblastiach a iniciatívne predkladá návrhy a opatrenia smerujúce k skvalitňovaniu činnosti odboru i úradu

Zamestnanecké výhody, benefity

Výhody a benefity vychádzajú z podmienok daných zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, v platnom znení a vyrokovanými benefitmi kolektínej zmluvy zamestnávateľa a vyššej kolektívnej zmluvy na príslušný kalendárny rok ( pružný pracovný čas 37,5 h/t, dlhšia dovolenka o 5 dní, výhody pri PN, odmeny...

Informácie o výberovom konaní

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:
• žiadosť o účasť na výberovom konaní,
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
• prehľad doteraz vykonávanej praxe.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie) :
A.) na adresu:
Trenčiansky samosprávny kraj
Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín.
Obálku označiť v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ- VK referent odd. IŽPaÚP Trenčianskeho samosprávneho kraja“,
alebo B.) e-mailom:
[email protected]k
Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 04.01.2019. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj.

Predpokladaný termín nástupu je 01.02.2019.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

4.1.2019 (ostáva ešte 19 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

mať VŠ vzdelanie II. stupňa stavebného zamerania,

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

a/ byť bezúhonný,
b/ spĺňať osobnostné, morálne a kvalifikačné predpoklady na požadované miesto,
c/ byť odborne spôsobilý, samostatný, flexibilný, cieľavedomý, vedieť riešiť odborné problémy, ochotný učiť sa nové veci, komunikatívny,
d/ mať VŠ vzdelanie II. stupňa stavebného zamerania,
e/ výhodou je prax v projektovaní stavieb, z realizácie stavieb a z investičnej činnosti,
f/ mať znalosti z práce s výpočtovou technikou (Word, Excel),
g/ výhodou je mať znalosti z rozpočtovania stavieb a ovládanie programu CENKROS.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Úrad verejnej správy, Trenčiansky samosprávny kraj.

Počet zamestnancov

150-199 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
http://tsk.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Ing. Viliam Záhumenský
Tel.: +421326555801
E-mail: poslať životopis
ID: 3512510   Dátum zverejnenia: 30.11.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   min. 900,- podľa odbornej praxe a výkonnosti, dohoda na pohovore