Referent oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie Trenčianskeho samosprávneho kraja

Trenčiansky samosprávny kraj

Miesto práce
K dolnej stanici 7282/20a, Trenčín
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
september, október 2018
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
Podľa platných predpisov - zákon 553/2003 Z. z., min 800,- eur

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

1. Spolupracuje a podieľa sa na koordinácií, kontrole a odbornom usmerňovaní činností na úseku zdravotnej starostlivosti.
2. Samostatne zabezpečuje agendu v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorá sa týka vydávania povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti.
3. Samostatne posudzuje žiadosti, spracováva podklady a pripravuje návrhy prvostupňových rozhodnutí o povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti.
4. Samostatne posudzuje podklady a pripravuje návrhy prvostupňových rozhodnutí o uložení sankcií poskytovateľom ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti.
5. Prešetruje petície, sťažnosti a podania občanov, ktoré sa týkajú poskytovania zdravotnej starostlivosti a prevádzkovania zdravotníckych zariadení na území samosprávneho kraja.
6. Samostatne posudzuje žiadosti o zbavenie povinnosti mlčanlivosti zdravotníckych pracovníkov a pripravuje podklady k zbaveniu povinnosti mlčanlivosti zdravotníckych pracovníkov.
7. Spolupracuje s lekárom samosprávneho kraja pri kontrolnej činnosti poskytovateľov ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti v súvislosti s dodržiavaním podmienok prevádzkovania zdravotníckych zariadení a plnení povinností poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Pripravuje a spracováva podklady v rámci represívnych opatrení za porušenie povinností poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
8. Zodpovedá za dôsledné uplatňovanie registratúrneho poriadku pri nakladaní s písomnosťami na oddelení zdravotníctva a humánnej farmácie.
9. Zachováva mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedela pri výkone činností na Odbore zdravotníctva a sociálnej pomoci TSK.
10. Zabezpečuje a plní ďalšie úlohy podľa pokynov nadriadených zamestnancov.

Zamestnanecké výhody, benefity

Stabilné pracovné miesto v úrade verejnej správy - Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, odmeňovanie podľa zákona č. 553/2003 Z. z. v platnom znení, benefity podľa Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a KZ zamestnávateľa, možnosť ďalšieho profesijného vzdelávania a kariérneho rastu,...

Informácie o výberovom konaní

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:
• žiadosť o účasť na výberovom konaní,
• doklady o dosiahnutom vzdelaní,
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedeným prehľadom doterajšej praxe,
• motivačný list,

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, vítané zdravotníckeho zamerania, • vítaná je špecializácia v niektorom zo špecializačných odborov v zmysle Nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalš

Ostatné znalosti

Microsoft Word - expert
Microsoft Excel - expert

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

2

Osobnostné predpoklady a zručnosti

a) byť občiansky bezúhonný,
b) spĺňať kvalifikačné predpoklady a požiadavky na požadovanú pracovnú pozíciu,
c) dôkladne ovládať zdravotnícku legislatívu,
d) byť komunikatívny, flexibilný, samostatný, schopný riešiť problémy, pracovať pod tlakom,
ochotný učiť sa nové veci a pracovať v tíme,
e) mať prax a skúsenosti v oblasti zdravotníctva, resp. spolupráce so zdravotníckymi
zariadeniami, výkonom kontrolnej činnosti zameranej na oblasť zdravotníckych zariadení,
f) mať skúsenosti v oblasti zdravotníckej administratívy,
g) vítaná je znalosť cudzieho jazyka – prednostne anglický.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Úrad verejnej správy, Trenčiansky samosprávny kraj.

Počet zamestnancov

150-199 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
http://tsk.sk
ID: 3464934   Dátum zverejnenia: 7.8.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   Podľa platných predpisov - zákon 553/2003 Z. z., min 800,- eur