Referent oddelenia investícií, ŽP a ÚP TSK

Trenčiansky samosprávny kraj

Miesto práce
K dolnej stanici 7282/20a, Trenčín
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
august 2018, pripadne podľa dohovoru
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
min. 900,- podľa odbornej praxe a výkonnosti, dohoda na pohovore

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- zabezpečuje plnenia úloh vyplývajúcich z pôsobnosti oddelenia na úseku investícií,
- zabezpečuje prípravu a realizáciu investičných akcií v rozsahu stanovenom Organizačným poriadkom Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja,
- zodpovedá za včasné, efektívne, správne a kvalitné plnenie úloh za svoj úsek pôsobenia na oddelení investícií, životného prostredia a územného plánovania,
- aktívne sa podieľa na tvorbe vnútorných smerníc, zásad, štatútov, príkazov a pokynov potrebných pre kvalitný a nepretržitý technický a administratívny chod úradu zamestnancami oddelenia investícií ŽP a ÚP,
- kontroluje si plnenie uložených úloh a zabezpečuje ich plnenie,
- dbá o svoj neustály odborný rast štúdiom priebežne vydávaných právnych predpisov, ako i účasťou na odborných špecializovaných školeniach a seminároch,
- zabezpečuje inžiniersku činnosť na investičných akciách, podľa rozpočtu schváleného zastupiteľstvom TSK,
- zabezpečuje podklady, na základe ktorých sa pripravuje realizácia stavby /investičný zámer, projektová dokumentácia, návrhy technických riešení, zmluvy/
- sleduje a koordinuje investičnú výstavbu v sociálnych, školských, zdravotníckych, a kultúrnych zariadeniach v pôsobnosti TSK,
- kontroluje postup prác podľa časového plánu stavby a kontrola zhotoviteľa na dodržiavanie termínov výstavby,
- pripravuje investičné akcie – zabezpečovanie predprojektovej a projektovej prípravy územného rozhodnutia, stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia,
- preberá investičné akcie od dodávateľov po ich ukončení a zabezpečuje užívacie povolenia stavieb, alebo ich častí,
- spolupracuje s príslušnými pracovníkmi na overovaní rozpočtových nákladov pripravovaných a realizovaných stavieb v rámci TSK,
- vykonáva ďalšie odborné činností podľa príkazov vedúceho Odboru investícií životného prostredia a vnútornej prevádzky
- operatívne plní ďalšie úlohy uložené predsedom a riaditeľom úradu súvisiace so zabezpečovaním úloh Úradu TSK vo zverených oblastiach a iniciatívne predkladá návrhy a opatrenia smerujúce k skvalitňovaniu činnosti odboru i úradu

Zamestnanecké výhody, benefity

Výhody a benefity vychádzajú z podmienok daných zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, v platnom znení a vyrokovanými benefitmi kolektínej zmluvy zamestnávateľa a vyššej kolektívnej zmluvy na príslušný kalendárny rok ( pružný pracovný čas 37,5 h/t, dlhšia dovolenka o 5 dní, výhody pri PN, odmeny...

Informácie o výberovom konaní

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:
• žiadosť o účasť na výberovom konaní,
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
• prehľad doteraz vykonávanej praxe.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie) :
A.) na adresu:
Trenčiansky samosprávny kraj
Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín.
Obálku označiť v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ- VK referent odd. IŽPaÚP Trenčianskeho samosprávneho kraja“,
alebo B.) e-mailom:
[email protected]
Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 23.07.2018. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj.

Predpokladaný termín nástupu je podľa dohovoru.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

mať VŠ vzdelanie II. stupňa stavebného zamerania,

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

a/ byť bezúhonný,
b/ spĺňať osobnostné, morálne a kvalifikačné predpoklady na požadované miesto,
c/ byť odborne spôsobilý, samostatný, flexibilný, cieľavedomý, vedieť riešiť odborné problémy, ochotný učiť sa nové veci, komunikatívny,
d/ mať VŠ vzdelanie II. stupňa stavebného zamerania,
e/ výhodou je prax v projektovaní stavieb, z realizácie stavieb a z investičnej činnosti,
f/ mať znalosti z práce s výpočtovou technikou (Word, Excel),
g/ výhodou je mať znalosti z rozpočtovania stavieb a ovládanie programu CENKROS.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Úrad verejnej správy, Trenčiansky samosprávny kraj.

Počet zamestnancov

150-199 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
http://tsk.sk
ID: 3357118   Dátum zverejnenia: 11.7.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   min. 900,- podľa odbornej praxe a výkonnosti, dohoda na pohovore