Referent oddelenia investícií, ŽP a ÚP TSK - územné plánovanie

Trenčiansky samosprávny kraj

Miesto práce
K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.07.2018
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
podľa odbornej praxe a výkonnosti, dohoda na pohovore

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• podieľa sa na práci oddelenia investícií, životného prostredia a územného plánovania
• zúčastňuje sa prípravy , spracovania , obstarávaní a následne kontroly koncepčných materiálov územného a regionálneho rozvoja v rámci Trenčianskeho kraja na úrovni územnoplánovacích podkladov , vrátane ich koordinácie,
• spolupodieľa sa na príprave, spracovaní , obstarávaní, prerokovaní, schvaľovaní a následnej kontroly územnoplánovacej dokumentácie na úrovni Trenčianskeho kraja,
• vydáva odborné stanoviská z hľadiska územného rozvoja ,ochrany a tvorby ŽP :
- k územnoplánovacím podkladom a územnoplánovacej dokumentácie miest a obcí Trenčianskeho kraja,
- spolupracuje s dotknutými orgánmi štátnej správy na spracovávaní celoštátnych a regionálnych koncepciách,
- k stavbám v rámci konaní štátnych orgánov (územné , stavebné , posudzovanie vplyvov na ŽP, ... a pod.)vo väzbe na záväznú časť ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja resp. ZaD ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja,
• obciam ktoré o to požiadajú poskytuje metodickú pomoc v oblasti zabezpečovania územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie,
• spolupracuje s pracovníkmi odvetvových odborov v oblasti územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia,
• spolupracuje s oddeleniami a pracovníkmi odboru investícii a ŽP v príprave a realizácií investícii TSK , podľa potrieb TSK a odboru I a ŽP,
• spolupracuje pri spracovávaní správ a informácií pre Zastupiteľstvo TSK a pre jednotlivé komisie Z TSK,
• dbá, aby sa činnosť oddelenia IŽPaÚP riadila v súlade s dotknutými právnymi normami SR,
• spolupracuje pri tvorbe všeobecne záväzných nariadení TSK (VZN) v oblasti územnoplánovacej dokumentácii a ŽP,
• zodpovedá za dodržiavanie právnych a jazykových noriem v úradnom styku,
• zabezpečuje dôsledné uplatňovanie Registratúrneho poriadku Ú TSK pri nakladaní s písomnosťami na oddelení územného plánovania a životného prostredia,
• dbá o svoj neustály odborný rast štúdiom priebežne vydávaných právnych predpisov, ako i účasťou na odborných špecializovaných školeniach a seminároch,
• na oddelení, operatívne plní ďalšie úlohy uložené vedúcim odboru súvisiace so zabezpečovaním úloh úradu TSK vo zverenej oblasti

Zamestnanecké výhody, benefity

Výhody a benefity vychádzajú z podmienok daných zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, v platnom znení a vyrokovanými benefitmi kolektínej zmluvy zamestnávateľa a vyššej kolektívnej zmluvy na príslušný kalendárny rok ( pružný pracovný čas 37,5 h/t, dlhšia dovolenka o 5 dní, výhody pri PN, odmeny...

Informácie o výberovom konaní

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:
 žiadosť o účasť na výberovom konaní ,
 profesijný štruktúrovaný životopis a motivačný list
 doklad o dosiahnutom vzdelaní, v prípade študentov urbanizmu končiaceho štúdium v r. 2018 potvrdenie o návšteve VŠ.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie) na adresu :
A.):
Trenčiansky samosprávny kraj
Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín.
Obálku označiť v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE“,
alebo B.) e-mailom:
viliam.zahumensky@tsk.sk

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

30.4.2018 (ostáva ešte 6 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

mať VŠ vzdelanie II. stupňa stavebného zamerania, prípadne byť študentom posledného ročníka fakulty stavebnej, alebo architektúry, študijného odboru zo zameranom na urbanizmus, architektúru, staviteľstvo, priestorové plánovanie, viac viď www.tsk.sk - VK

Pozícia je vhodná pre absolventa

Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti

a/ byť bezúhonný,
b/ spĺňať osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto,
c/ byť odborne spôsobilý, samostatný, flexibilný, ochotný učiť sa nové veci, cieľavedomý, vedieť riešiť odborné problémy, komunikatívny, mať koncepčné myslenie
d/ mať VŠ vzdelanie II. stupňa stavebného zamerania, prípadne byť študentom posledného ročníka fakulty stavebnej, alebo architektúry, študijného odboru zo zameranom na urbanizmus, architektúru, staviteľstvo, priestorové plánovanie, krajinné plánovanie a geografiu.
e/ mať znalosti príslušnej legislatívy v oblasti územného plánovania,
f/ mať znalosti z procesu prípravy a návrhu územného plánovania,
g/ mať znalosť z práce s výpočtovou technikou

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Úrad verejnej správy, Trenčiansky samosprávny kraj.

Počet zamestnancov

150-199 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
http://tsk.sk

Kontakt

ID: 3357118   Dátum zverejnenia: 10.4.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   podľa odbornej praxe a výkonnosti, dohoda na pohovore