Referent odddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania (zastupovanie počas MD a RD)

Trenčiansky samosprávny kraj

Miesto práce
Trenčín, Trenčín
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Mzdové podmienky (brutto)
1 000 EUR/mesiacIné zložky platu, odmeny, 13. plat.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

1. Zabezpečuje právnu agendu, vrátane zastupovania zamestnávateľa v právnych sporoch.
2. Pripravuje podklady pre súdne a iné konania podľa požiadaviek zamestnávateľa.
3. V spolupráci s príslušným organizačným útvarom úradu zodpovedá za spracovanie VZN a iných noriem TSK a úradu a za ich súlad s právnymi predpismi.
4. Vypracováva stanoviská k návrhom zmlúv, dohôd a rozhodnutí predkladajúcich jednotlivými organizačnými útvarmi úradu.
5. Vypracováva, prípadne kontroluje, v spolupráci s príslušným organizačným útvarom úradu návrhy zmlúv a dohôd TSK podľa pokynov nadriadených zamestnancov.
6. Vypracováva v spolupráci s príslušným organizačným útvarom úradu návrhy na pripomienkovanie zákonov v rámci TSK.
7. Pripravuje materiály na rokovanie orgánov TSK.
8. Dodržuje ustanovenia Registratúrneho poriadku TSK a Registratúrneho plánu TSK.
9. Zabezpečuje v nevyhnutnom rozsahu ďalšie činnosti v pôsobnosti oddelenia a úradu podľa pokynov nadriadených

Zamestnanecké výhody, benefity

Pracovný pomer bude uzatvorený s úspešnými uchádzačmi . Podmienky zamestnávania, pracovné zaradenie a plat je určovaný v zmysle platných zákonov pre verejnú službu, kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a KZ zamestnávateľa. Odmeňovanie je podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Zamestnávateľ poskytne plat min. 1 000,- eur v závislosti od predchádzajúcej odbornej praxe.

Informácie o výberovom konaní

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:
 žiadosť o účasť na VK
 motivačný list,
 profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe,
 doklad o dosiahnutom stupni vzdelania.

Odmeňovanie je podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Zamestnávateľ poskytne plat min. 1 000,- eur v závislosti od predchádzajúcej odbornej praxe.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie a neposielajte prosím žiadosti aj poštou aj emailom):
A.) na adresu :
Trenčiansky samosprávny kraj
Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín.
Obálku označiť v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK PRÁVNE“,
alebo
B.) e-mailom na adresu:
[email protected]

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 30.04.2020. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.
Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj. Predpokladaný termín nástupu je máj 2020.
Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov uchádzača sú zverejnené na webovom sídle TSK - https://www.tsk.sk/trenciansky-samospravny-kraj/urad-tsk/ochrana-osobnych-udajov

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

30.4.2020 (ostáva ešte 29 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

právne

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1)

Ostatné znalosti

Hospodárska korešpondencia - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft PowerPoint - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

1

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Uchádzač o pracovné miesto musí:
a/ obsadzované miesto si vyžaduje právnu prax v trvaní minimálne 1 rok ( prax v oblasti prevodov nehnuteľností a pozemkového práva výhodou)
b/ byť bezúhonný,
d/ spĺňať osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto,
e/ byť samostatný, odborne spôsobilý, flexibilný, komunikatívny, asertívny, ochotný učiť sa nové veci, cieľavedomý, vedieť riešiť odborné problémy,
f/ mať VŠ vzdelanie II. stupňa - právnické,
g/ mať znalosť legislatívy a primerané odborné vedomosti
h/ ovládať užívateľsky prácu s počítačom,
i/ mať vodičské oprávnenie sk. „B“ výhodou.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Úrad verejnej správy, Trenčiansky samosprávny kraj.

Počet zamestnancov

150-199 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
http://tsk.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Ing. Viliam Záhumenský
Tel.: +421326555801
E-mail: poslať životopis
ID: 2997712  Dátum zverejnenia: 25.3.2020  Základná zložka mzdy (brutto): 1 000 EUR/mesiac