Referent oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Trenčianskeho samosprávneho kraja

Trenčiansky samosprávny kraj

Miesto práce
K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
február 2017
Ponúkaný plat (brutto)
Podľa platných predpisov - zákon 553/2003 Z. z.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• tvorivo spracováva masmediálnu politiku a koordinuje výstupy k verejnosti
• organizuje prieskumy verejnej mienky, informuje o ich výsledkoch,
• zabezpečuje komunikáciu s médiami, spracovanie podkladov pre médiá v spolupráci s ostanými oddeleniami Úradu TSK a organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK,
• zabezpečuje vydávanie tlačových správ, organizovanie tlačových konferencií, brífingov,
• monitoruje tlač s následným adresným využitím informácií v rámci samosprávy,
• organizuje komunikačné kampane a podujatia pre verejnosť, spracováva a zabezpečuje distribúciu rôznych typov informačných materiálov (letákov, brožúr...), prípravu informačných panelov,
• podieľa sa na organizovaní prezentačných podujatí, seminárov a workshopov,
• zabezpečuje kontakty s mimovládnymi organizáciami a ďalšími subjektmi a inštitúciami v kraji, ako aj s družobnými krajmi vrátane vedenia dokumentácie,
• zasiela aktuálne informácie z diania v kraji na oficiálne webové sídlo kraja prípadne do informačných sociálnych sietí kraja a podieľa sa v spolupráci s ostatnými oddeleniami na kontrole ich aktuálnosti
• zabezpečuje krízovú komunikáciu,
• dohliada na registratúrny poriadok oddelenia
• plní úlohy v oblasti cestovného ruchu,
• pomáha ostatným oddeleniam, organizáciám a predstaviteľom samosprávy pri komunikácii s verejnosťou,
• zabezpečuje tlmočenie a preklady korešpondencie z cudzieho jazyka do slovenského jazyka a naopak
• spolupodieľa sa na tvorbe projektov zameraných na medzinárodnú spoluprácu,
• pripravuje podklady pre rámcové zmluvy (dohody, memoranda o porozumení, protokol o spolupráci) vyplývajúce z bilaterálnej spolupráce s partnerskými regiónmi,
• sprostredkúva interregionálnu spoluprácu a zmluvy s partnerskými regiónmi,
• pripravuje, koordinuje a zabezpečuje odbornú činnosť spojenú s realizáciou medzinárodných aktivít TSK,
• pripravuje podklady, program a organizačne zabezpečuje činnosti spojené s prijatím zahraničných oficiálnych delegácií, ako aj s vycestovaním zástupcov TSK na zahraničné pracovné cesty,
• prezentuje regionálne záujmy na medzinárodnej úrovni,

Zamestnanecké výhody, benefity

Práca v samospráve, pracovné a platové podmienky garantované zákonmi, kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa a kolektívnou zmluvou zamestnávateľa.

Informácie o výberovom konaní

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:
a. žiadosť o účasť na VK
b. profesijný štruktúrovaný životopis
c. motivačný list,
d. doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
e. doklad o jazykovej spôsobilosti
Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť overené fotokópie) na adresu:
Trenčiansky samosprávny kraj
Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a KR
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín.
e-mail: viliam.zahumensky@tsk.sk , predmet správy: VK KOMUNIKÁCIA
V prípade zaslania poštou obálku označiť v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK KOMUNIKÁCIA“.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Pokročilý (C1)

Počítačové znalosti - používateľ

Microsoft Outlook - pokročilý
Microsoft PowerPoint - pokročilý
Microsoft Word - expert
Microsoft Excel - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Pozícia je vhodná pre absolventa

Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti

a. ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore žurnalistika, masmediálna komunikácia, medzinárodné vzťahy, marketing,
b. skúsenosti s prácou s médiami,
c. novinárska prax a publikačná činnosť sú vítané,
d. základné znalosti z oblasti verejnej správy
e. znalosť anglického jazyka slovom a písmom (C1)
f. počítačové znalosti Microsoft PowerPoint, Word a Outlook na úrovni expert
g. spĺňanie osobnostných a morálnych predpokladov na požadované miesto: samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť, asertivita, ochota učiť sa nové veci, cieľavedomosť, dôkladnosť, prispôsobivosť, mať príjemné vystupovanie, empatia, vedieť vystupovať na verejnosti a pred médiami ...
h. bezúhonnosť.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Úrad verejnej správy

Počet zamestnancov

150-199 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
http://tsk.sk
ID: 2886936   Dátum zverejnenia: 11.1.2017