Vedúci oddelenia základných odborných činností

Trenčianske múzeum v Trenčíne

Miesto práce
Mierové námestie, Trenčín
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
február 2023
Mzdové podmienky (brutto)
1 200 EUR/mesiacVýška funkčného platu je určená podľa zákona č. 553/2003 Z.z.. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• vedenie a organizovanie činnosti zamestnancov oddelenia zákl. odbor. činností
• plánovanie, kontrolovanie a vyhodnocovanie činnosti oddelenia
• spracovanie dochádzky zamestnancov oddelenia
• zostavovanie ročného plánu činnosti oddelenia
• príprava plánu revízií zbierkových predmetov a dodržiavanie stanovených termínov na revízie zbierok
• zabezpečovanie vykonávania základných odborných činností
• vybavovanie administratívnej agendy
• rámcová orientácia v dejinách Považia, historickej Trenčianskej župy alebo Trenčína a jeho okolia
• sprístupňovanie historických zbierok formou výstav a expozícií
• aktívny vklad do manažmentu múzea vo zverenej oblasti

Zamestnanecké výhody, benefity

• možnosť určovania odborného smerovania Trenčianskeho múzea v Trenčíne
• priamy kontakt so zbierkovým fondom
• miesto výkonu práce v centre Trenčína
• 5 dní dovolenky nad rámec zákona
• flexibilná pracovná doba
• práca v inšpiratívnom prostredí mladých ľudí
• 2x ročne účasť na športovom/kultúrnom podujatí
• 1x ročne účasť na poznávacom zájazde

Informácie o výberovom konaní

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na vykonávanie funkcie:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore historické vedy, dejiny umenia, etnografia, etnológia, archeológia, muzeológia alebo obdobnom odbore
• občianska a morálna bezúhonnosť
• znalosť práce s výpočtovou technikou
• samostatnosť
• riadiace a organizačné schopnosti
• znalosť právnych predpisov v oblasti múzejníctva a ochrany pamiatkového fondu
• prax v múzeu alebo v galérii min. 2 roky
• znalosť cudzieho jazyka
• riadiaca prax alebo skúsenosť s projektovým manažmentom výhodou
Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:
• žiadosť o účasť na výberovom konaní
• profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe
• motivačný list
• kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania
• čestné prehlásenie o pravdivosti zaslaných údajov
• zoznam publikovaných článkov
• Súhlas so spracovaním osobných údajov
Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie), žiadame predložiť osobne do podateľne Trenčianskeho múzea v Trenčíne alebo doručiť poštou na adresu Trenčianskeho múzea v Trenčíne tak, aby bola zaevidovaná v podateľni Trenčianskeho múzea v Trenčíne do dňa 19. februára 2023 vrátane.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní, spolu s požadovanými dokladmi musia byť doručené v zalepenej obálke s označením „VEDÚCI/A ODDELENIA ZÁKLADNÝCH ODBORNÝCH ČINNOSTÍ “.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

19.2.2023 (ostáva ešte 15 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

historické vedy

Prax na pozícii/v oblasti

v múzeu, v galérii

Počet rokov praxe

2
ID: 4499048  Dátum zverejnenia: 11.1.2023  Základná zložka mzdy (brutto): 1 200 EUR/mesiac