Charakteristika spoločnosti

Zachovanie kultúrnych hodnôt a osveta v kultúre formou expozícií a výstav.