Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť sa zaoberá projektovaním, výrobou, montážou, revíziou protipožiarnych - sprinklerových systémov.