Charakteristika spoločnosti

Zahraničná dopravná spoločnosť, špecializujúca sa na prepravu tekutých potravín.