Hlavným predmetom činnosti spoločnosti TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. je veľkodistribúcia humánnych liekov.


Ponuky spoločnosti e-mailom