Charakteristika spoločnosti

-Spoločnosť prevádzkuje exkluzívne miesto relaxu spojené s lipomassage a liftmassage.