Naše prevádzky

Naše prevádzky

Bratislava Blumentál 24 - Krížna 42 810 07 Bratislava - Staré mesto Trenčianska 57 Bratislava
Pieštany Nálepkova 1815/1 921 01 Piešťany (Hotel Magnolia) 0911 020 872
Malacky Obchodné centrum Malávia Pezinská cesta 11 Malacky
Šaľa Hollého 9 927 05 Šaľa-Veča
Nitra Radlinského 11 949 01 Nitra Fraňa Mojtu 6 949 01 Nitra (areál hotela Oko) Braneckého 17 949 01 Nitra
Trnava Pešia zóna Hlavná 27/32 Trnava
Topoľčany Ul. Holého 6 955 01 Topoľčany (medzi autobusovou a vlakovou stanicou) Štúrová 4654 955 01 Topoľčany Obchodná ul. 1321/6 955 01 Topoľčany Tribečská 4453 955 01 Topoľčany Ul. Dr. P. Adámiho 3942 955 01 Topoľčany Nám. M. R. Štefánika 2261 955 01 Topoľčany
Prievidza Š. Moyzesa 1 971 01 Prievidza (obchodný dom Vtáčnik) T. Vansovej 11/A 971 01 Prievidza (autobusová stanica)
Levice E.M. Šoltésovej 2 Levice (bývalá cukráreň Alžbetka) Mlynská 1 934 01 Levice Kalvínske námestie 3162/2 934 01 Levice
Čadca Gočarova 1558 022 01 Čadca
Matúškovo Hlavná 537 925 01 Matúškovo