Spoločnosť ToolSquare bola založená v roku 1999. Špecializujeme sa na návrh a výrobu tvarovo náročných foriem na plasty, výrobu presných kovových a plastových súčiastok okrem iného pre automobilový a elektrotechnický priemysel, ako aj zákazkovú výrobu rôznych strojárskych a elektronických dielov. Ďalej ponúkame procesy ako je výroba kabeláže, Tampo-Print, sieťotlač a povrchovú úpravu striekaním.


Ponuky spoločnosti e-mailom