Charakteristika spoločnosti

Obchodná spoločnosť zaoberajúca sa predajom stolov a stoličiek.