Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť sa zaoberá prevádzkovaním reštaurácie.