Charakteristika spoločnosti

Rozvíjajúca sa spoločnosť zaoberajúca sa marketingom, reklamou, kúpou tovaru a tvorbou reklamy pre slovenských i zahraničných zákazníkov.
Reklamné akcie sú uskutočňované počas celého roka.
Predmetom akcií je dostať do popredia nové výrobky našich zákazníkov, upozorniť na novovzniknuté spoločnosti a nimi ponúkané služby a tovar.
Tieto propagačné a reklamné činnosti sa uskutočňujú v nákupných centrách, na rôznych akciách usporiadaných pre rôzne príležitosti.
Hlavnou úlohou našich zamestnancov je reklama a propagácia noviniek, možný príležitostný predaj vystavených výrobkov priamo počas akcie v závislosti od druhu kampane a priania zákazníka.
Budúce akcie v prešovskom kraji sú pripravované pre zákazníkov a značky:Mauvie Paris