Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť zaoberajúca sa vnútroštátnou i medzinárodnou prepravou