Správca siete (Ref. č.: 05/2020)

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.

Miesto práce
Brečtanová, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou
Mzdové podmienky (brutto)
2 200 EUR/mesiac

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- Zodpovednosť za plynulý chod IT oddelenia a interného IS;
- Návrh a implementácia nových riešení v rámci rozvoja interného IT prostredia;
- Podpora a riešenie IT problémov zamestnancov spoločnosti;
- Kompletná správa IT prostredia postaveného na platforme Microsoft;
- Zodpovednosť za inštaláciu, konfiguráciu a monitoring fyzických aj virtuálnych serverov Exchange, File Server, SQL Server a iných MS riešení;
- Práca s Active Directory, Group Policy, DNS, DHCP, IS, SQL, WSUS, backup a pod.;
- Zodpovednosť za implementáciu a konfiguráciu sieťových riešení, znalosti v oblasti LAN/WAN/WLAN, IP protokolov, switchov, VoIP, VPN;
- Analýza rôznych typov logov (Eventy, aplikačné logy, prístupové logy, atď);
- Inštalácia a konfigurácia pracovných staníc a notebookov;
- Správa prístupových práv užívateľov;
- Zodpovednosť za aktualizácie OS, aktualizácie aplikácií tretích strán, AV a celkovú bezpečnosť IT prostredia;
- Monitoring siete, interného IS a operatívne riešenie vzniknutých problémov.
- Vedenie evidencie / dokumentácie k spravovaným systémom, inventarizácie IT majetku;
- Písomná a telefonická podpora zamestnancov spoločnosti

Vzhľadom na rastúce nároky a zvyšujúci sa počet zamestnancov hľadáme nového kolegu na oddelenie IT. Nový kolega alebo kolegyňa by mali mať skúsenosti s administráciou prostredia s počtom užívateľov 150+. Žiadúci je aj aktuálny všeobecný rozhľad v IT oblasti.

Informácie o výberovom konaní

V prípade Vášho záujmu o uvedenú pracovnú pozíciu reagujte priamo cez www.profesia.sk - POSLAŤ SPOLOČNOSTI ŽIVOTOPIS.
Vami poskytnuté informácie starostlivo posúdime. V prípade, že spĺňate požiadavky na obsadzovanú pracovnú pozíciu, pozveme Vás na osobný pohovor.
Radi by sme Vás informovali, že pre väčšie množstvo žiadostí sme schopní odpovedať iba tým uchádzačom o prácu, ktorých sa rozhodneme pozvať na osobný pohovor.

Ochrana osobných údajov
V súvislosti s Vaším uchádzaním sa o uvedenú obsadzovanú pracovnú pozíciu, budú spoločnosťou TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava 37, IČO: 31 340 822 ako prevádzkovateľom (ďalej ako „prevádzkovateľ“ alebo „spoločnosť TIPOS“) spracúvané osobné údaje, ktoré ste nám ako dotknutá osoba poskytli, a to najmä v súlade s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „GDPR“).

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o tom, že
• Vaše osobné údaje spracúvame za účelom výberu vhodného uchádzača na obsadzovanú pracovnú pozíciu v rozsahu nevyhnutne potrebnom na naplnenie uvedeného účelu spracúvania osobných údajov;
• Vaše osobné údaje sú spracúvané v rozsahu (kategóriách) najmä: (i) identifikačné a kontaktné údaje, (ii) ukončené vzdelanie/odborná kvalifikácia, (iii) predchádzajúce zamestnanie, (iv) iné údaje, ktoré ste nám vo svojom životopise a/ alebo ďalšom dokumente na účel uvedený vyššie poskytli;
• právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je v tomto prípade vykonanie tzv. nevyhnutných opatrení pred uzavretím zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (predzmluvné vzťahy – čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR); v prípade neposkytnutia údajov by nám bolo znemožnené posúdiť Vašu vhodnosť ako uchádzača o zamestnanie na obsadzovanú pracovnú pozíciu;
• Vaše osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania výberového konania, t.j. od uverejnenia inzerátu na voľné pracovné miesto až po obsadenie voľného pracovného miesta na obsadzovanú pracovnú pozíciu; v prípade Vašej neúspešnosti sú Vaše osobné údaje po ukončení výberového konania vymazané/zlikvidované a v prípade úspešného uchádzača sa osobné údaje stávajú súčasťou osobného spisu, o čom bude úspešný uchádzač následne osobitne informovaný;
• osobné údaje získavame od Vás ako dotknutej osoby (najmä aktívne zaslanie životopisu zo strany uchádzača o zamestnanie). Osobné údaje dotknutej osoby sa získavajú aj od iných prevádzkovateľov, ktorí ich spoločnosti TIPOS sprístupňujú alebo poskytujú (napríklad www.profesia.sk), a to na základe súhlasu udeleného dotknutou osobou;
• Vaše osobné údaje môže spoločnosť TIPOS poskytnúť nasledovným kategóriám príjemcov: (i) oprávneným osobám (ide o osoby, prostredníctvom ktorých spoločnosť TIPOS spracúva Vaše osobné údaje, a to: osoby, ktoré sú členmi orgánov spoločnosti a zamestnanci spoločnosti TIPOS), (ii) sprostredkovateľom, (iii) iným prevádzkovateľom;
• Vaše osobné údaje sa spracúvajú v nasledovných krajinách: iba na území Slovenskej republiky alebo na území iného členského štátu Európskej únie;
• pri spracúvaní osobných údajov na vyššie uvedený účel nevyužívame profilovanie ani nevykonávame automatizované rozhodovanie;
• ako dotknutá osoba máte právo (i) požadovať prístup k spracúvaným osobným údajom; (ii)požadovať opravu nesprávnych alebo neaktuálnych údajov alebo doplnenie chýbajúcich údajov; (iii) požadovať vymazanie spracúvaných osobných údajov v prípadoch stanovených právnymi predpismi, napr. v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; (iv) požadovať obmedzenie spracúvania v prípadoch stanovených právnymi predpismi, napr. ak dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov alebo spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; (v) požadovať od spoločnosti prenos spracúvaných osobných údajov k inému prevádzkovateľovi;
• svoju sťažnosť alebo podnet môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky;
• pre podrobné informácie k spracúvaniu osobných údajov na vyššie uvedený účel, so svojimi otázkami, žiadosťami alebo uplatnením svojich práv, ako dotknutej osoby, sa môžete obrátiť na spoločnosť TIPOS alebo jej zodpovednú osobu na [email protected]

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

20.4.2020 (ostáva ešte 20 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
vysokoškolské I. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- Logické myslenie
- Zodpovednosť a spoľahlivosť
- Organizačné schopnosti
- Samostatnosť a schopnosť samoštúdia

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. je stabilnou a rozvíjajúcou sa spoločnosťou s viac ako 25 ročným pôsobením na slovenskom trhu, s hlavným predmetom činnosti:
- prevádzkovanie štátnej lotérie - číselné lotérie, lotéria dokladov o prijatí tržby vyhotovených elektronickou registračnou pokladnicou a hazardné hry prevádzkované prostredníctvom internetu,
- prevádzkovanie lotériových hier podľa ust. § 4 ods. 3 písm. c), d), e) a f) Zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Počet zamestnancov

100-149 zamestnancov

Adresa spoločnosti

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
Brečtanová 1
830 07 Bratislava 37
http://www.tipos.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: PhDr. Sabina Rehušová
E-mail: poslať životopis
ID: 3897412  Dátum zverejnenia: 25.3.2020  Základná zložka mzdy (brutto): 2 200 EUR/mesiac