Správca obsahu webu - referent oddelenia TIPOS TV

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.

Miesto práce
Drieňová, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
čo najskôr, prípadne dohodou

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• nasadzovanie bannerov, noviniek, článkov na etipos.sk
• nasadzovanie noviniek, landing pages, štatútov,
• nastavovanie newslettrov a mailingov,
• nasadzovanie príspevkov na FCB, INSTA
• trekovania výkonnosti a efektivity, vyhodnocovanie úspešnosti
• štatistiky z webu,
• tvorba jednoduché texty/obrázky, aktualizácia webu
• tvorba - story v FCB, INSTA,
• vysoká zodpovednosť presnosť a konzistentnosť výstupov.
• žrebovanie spotrebiteľských súťaži
• jednoduchý Copy writing – tvorba krátkych textov k produktom

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

1200 až 1400 EUR - výška základnej mzdy závisí od praxe a skúseností vybratého uchádzača.

Informácie o výberovom konaní

V prípade Vášho záujmu o uvedenú pracovnú pozíciu reagujte priamo cez www.profesia.sk - POSLAŤ SPOLOČNOSTI ŽIVOTOPIS.
Vami poskytnuté informácie starostlivo posúdime. V prípade, že spĺňate požiadavky na obsadzovanú pracovnú pozíciu, pozveme Vás na osobný pohovor.
Radi by sme Vás informovali, že pre veľké množstvo žiadostí sme schopní odpovedať iba tým uchádzačom o prácu, ktorých sme sa rozhodli pozvať na osobný pohovor.

Ochrana osobných údajov

V súvislosti s Vaším uchádzaním sa o uvedenú obsadzovanú pracovnú pozíciu, budú spoločnosťou TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava 37, IČO: 31 340 822 ako prevádzkovateľom (ďalej ako „prevádzkovateľ“ alebo „spoločnosť TIPOS“) spracúvané osobné údaje, ktoré ste nám ako dotknutá osoba poskytli, a to najmä v súlade s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „GDPR“).

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o tom, že
• Vaše osobné údaje spracúvame za účelom výberu vhodného uchádzača na obsadzovanú pracovnú pozíciu v rozsahu nevyhnutne potrebnom na naplnenie uvedeného účelu spracúvania osobných údajov;
• Vaše osobné údaje sú spracúvané v rozsahu (kategóriách) najmä: (i) identifikačné a kontaktné údaje, (ii) ukončené vzdelanie/odborná kvalifikácia, (iii) predchádzajúce zamestnanie, (iv) iné údaje, ktoré ste nám vo svojom životopise a/ alebo ďalšom dokumente na účel uvedený vyššie poskytli;
• právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je v tomto prípade vykonanie tzv. nevyhnutných opatrení pred uzavretím zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (predzmluvné vzťahy – čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR); v prípade neposkytnutia údajov by nám bolo znemožnené posúdiť Vašu vhodnosť ako uchádzača o zamestnanie na obsadzovanú pracovnú pozíciu;
• Vaše osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania výberového konania, t.j. od uverejnenia inzerátu na voľné pracovné miesto až po obsadenie voľného pracovného miesta na obsadzovanú pracovnú pozíciu; v prípade Vašej neúspešnosti sú Vaše osobné údaje po ukončení výberového konania vymazané/zlikvidované a v prípade úspešného uchádzača sa osobné údaje stávajú súčasťou osobného spisu, o čom bude úspešný uchádzač následne osobitne informovaný;
• osobné údaje získavame od Vás ako dotknutej osoby (najmä aktívne zaslanie životopisu zo strany uchádzača o zamestnanie). Osobné údaje dotknutej osoby sa získavajú aj od iných prevádzkovateľov, ktorí ich spoločnosti TIPOS sprístupňujú alebo poskytujú (napríklad www.profesia.sk), a to na základe súhlasu udeleného dotknutou osobou;
• Vaše osobné údaje môže spoločnosť TIPOS poskytnúť nasledovným kategóriám príjemcov: (i) oprávneným osobám (ide o osoby, prostredníctvom ktorých spoločnosť TIPOS spracúva Vaše osobné údaje, a to: osoby, ktoré sú členmi orgánov spoločnosti a zamestnanci spoločnosti TIPOS), (ii) sprostredkovateľom, (iii) iným prevádzkovateľom;
• Vaše osobné údaje sa spracúvajú v nasledovných krajinách: iba na území Slovenskej republiky alebo na území iného členského štátu Európskej únie;
• pri spracúvaní osobných údajov na vyššie uvedený účel nevyužívame profilovanie ani nevykonávame automatizované rozhodovanie;
• ako dotknutá osoba máte právo (i) požadovať prístup k spracúvaným osobným údajom; (ii)požadovať opravu nesprávnych alebo neaktuálnych údajov alebo doplnenie chýbajúcich údajov; (iii) požadovať vymazanie spracúvaných osobných údajov v prípadoch stanovených právnymi predpismi, napr. v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; (iv) požadovať obmedzenie spracúvania v prípadoch stanovených právnymi predpismi, napr. ak dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov alebo spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; (v) požadovať od spoločnosti prenos spracúvaných osobných údajov k inému prevádzkovateľovi;
• svoju sťažnosť alebo podnet môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky;
• pre podrobné informácie k spracúvaniu osobných údajov na vyššie uvedený účel, so svojimi otázkami, žiadosťami alebo uplatnením svojich práv, ako dotknutej osoby, sa môžete obrátiť na spoločnosť TIPOS alebo jej zodpovednú osobu na [email protected]

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

22.10.2019 (ostávajú ešte 3 dni)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• aktívna znalosť a orientácia na FCB, INSTAGRAME
• prax s CMS systémami
• úprava obrázkov a textov
• vysoká presnosť a konzistentnosť výstupov
• osobná zodpovednosť, odolnosť voči stresu
• tímový hráč
• znalosť prostredia Google analytics
• minimálne 2 ročná prax v oblasti content management systémov
• referencie na dokončené projekty
• základy SEO, znalosť pravidiel písania textov na internete
• znalosť html kódu
• znalosť pravidiel webovej grafiky
• znalosť SEO

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. je stabilnou a rozvíjajúcou sa spoločnosťou s viac ako 25 ročným pôsobením na slovenskom trhu, s hlavným predmetom činnosti:
- prevádzkovanie štátnej lotérie - číselné lotérie, lotéria dokladov o prijatí tržby vyhotovených elektronickou registračnou pokladnicou a hazardné hry prevádzkované prostredníctvom internetu,
- prevádzkovanie lotériových hier podľa ust. § 4 ods. 3 písm. c), d), e) a f) Zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Počet zamestnancov

100-149 zamestnancov

Adresa spoločnosti

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
Brečtanová 1
830 07 Bratislava 37
http://www.tipos.sk
ID: 3780934   Dátum zverejnenia: 7.10.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   1200 až 1400 EUR - výška základnej mzdy závisí od praxe a skúseností vybratého uchádzača.