Charakteristika spoločnosti

Rozvíjajúca sa komunikačná agentúra, špecializujúca sa na tvorbu mediálnych stratégií a PR, projektovú a krízovú komunikáciu a na nákup médií.