Charakteristika spoločnosti

výroba brzdových a palivových zväzkov