Charakteristika spoločnosti

THG Elektro - je inovatívna spoločnosť pôsobiaca v energetike. Hlavnou činnosťou spoločnosti sú projekčné a elektromontážne práce v širokom rozsahu. Zákazníkom ponúkame konzultácie, vypracovanie prvotnej dokumentácie, vypracovanie cenovej kalkulácie, samotnú montáž vrátane dodania strojov a zariadení, revízie diela a uvedenie do prevádzky.