Charakteristika spoločnosti

Terra Moda s.r.o. vedie obchody " Calliope a Terranova " na Slovensku od roku 2003