Charakteristika spoločnosti

Tenisový klub TK SLOVAN