My sme

TEMPO je slovenská spoločnosť pôsobiaca viac ako 28 rokov v oblasti ľudských zdrojov. Skvelá znalosť lokálneho prostredia nám umožňuje ponúknuť kvalifikovaných zamestnancov, či kvalitné služby precízne a efektívne.

TEMPO preferuje vlastnú identitu. Najlepší spôsob, ako sa odlíšiť od konkurencie je trvalo poskytovať služby očakávanej kvality rovnako klientom i zamestnancom. A práve individuálnym prístupom dosiahlo prevahu nad konkurenciou. Nič nie je dôležitejšie ako spokojný človek.