Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť TELOMAR, s.r.o. ponúka celý rad služieb od pravidelných inventúr majetku a tovaru, cez administratívne činnosti technického zamerania, auditing, kontrolu kvality, dohľad nad dodržiavaním pracovných procesov, až po testovanie, diagnostiku a komplexnú správu reklamačných oddelení.