Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť zaoberajúca sa výrobou filtračných a odsávacích zariadení a ich kovových častí.