Charakteristika spoločnosti

Podnik Tecvium sa člení odpovedajúc svojim oblastiam kompetencií podľa pôsobenia v odvetvových ťažiskách na tri samostatné podniky:

Zobraziť celú charakteristiku
Tecvium Engineering GmbH Wolfsburg
Tecvium Simulations GmbH & Co. KG Wolfsburg
Tecvium s.r.o. Slovakia

Podnik je etablovaný ako poskytovateľ inžinierskych služieb pre kľúčové kompetencie ako plánovanie, simulácia a konštrukcia a ponúka tak rozsiahle spektrum služieb na realizáciu výrobných zariadení v automobilovom priemysle. Tieto kľúčové kompetencie sú sprevádzané klasickými službami ako projektový manažment a manažment rozhraní, kontrola nákladov, manažment zmien, kontrola realizovateľnosti a optimalizácia procesov.

Skryť celú charakteristiku