Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť pôsobí v oblasti dodávateľskej a servisnej činnosti.
Zameraná na technológie a špeciálne zariadenia pre letecké, navigačné systémy a špeciálny softvér, vybavenie letísk.
Budovanie heliportov a servis týchto technologií.
Zahraničná obchodná činnosť.