Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť zaoberajúca sa starostlivosťou o verejné osvetlenie, verejnú zeleň, športoviská, parkoviská, cintoríny, miestne komunikácie...