Riaditeľ Študentského domova a jedálne

Technická univerzita vo Zvolene

Miesto práce
T. G. Masaryka č. 24, okres Zvolen
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
január 2018

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- riadenie, organizácia a koordinácia ekonomických a prevádzkových procesov,
- koncepčná, riadiaca a rozborová činnosť v oblasti finančného zabezpečenia a hospodárskych procesov,
- zodpovednosť za dodržiavanie platných právnych noriem a vnútorných predpisov univerzity, rozpočtovej a finančnej disciplíny, za ochranu majetku a dodržiavanie predpisov BOZP, agendu nájomných vzťahov, hospodárne a efektívne zabezpečovanie agendy dodávateľsko-odberateľských vzťahov a za komplexný proces verejného obstarávania,
- spolupráca so študentskou samosprávou pri spracovávaní návrhov na mimoškolskú činnosť a voľný čas študentov, vytváranie podmienok pre rozvoj záujmovej, klubovej a telovýchovnej činnosti,
- príprava podkladov pre rozhodnutie rektora v pracovnoprávnych a mzdových záležitostiach podriadených zamestnancov.

Informácie o výberovom konaní

K prihláške do výberového konania je potrebné zaslať: odborný životopis, doklady o dosiahnutom vzdelaní a ďalšom vzdelávaní a doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace).
Uvedené doklady zasielajte na adresu: Technická univerzita vo Zvolene, Rektorát – Oddelenie riadenia ľudských zdrojov, T. G. Masaryka č. 24, 960 53 Zvolen.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- prax najmenej 10 rokov,
- ekonomické a právne vedomosti,
- organizačné a analytické schopnosti, dobré komunikačné schopnosti,
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
- znalosť cudzieho svetového jazyka.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Verejno právna inštitúcia

Počet zamestnancov

500-999 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Technická univerzita vo Zvolene
T. G. Masaryka č. 24
960 53 Zvolen
http://www.tuzvo.sk
ID: 3256720   Dátum zverejnenia: 29.11.2017