Kvestor Technickej univerzity vo Zvolene

Technická univerzita vo Zvolene

Miesto práce
T. G. Masaryka č. 24, okres Zvolen
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
január 2018

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- riadi, organizuje a koordinuje veľmi zložité procesy a systémy vrátane voľby a optimalizácie postupov a spôsobov riešenia,
- zabezpečuje a zodpovedá za riadenie hospodárskeho a správneho chodu TUZVO,
- v oblasti rozpočtu a hospodárenia metodicky usmerňuje a koordinuje činnosť rektorátnych útvarov, fakúlt a ostatných organizačných súčastí TUZVO,
- pripravuje finančné analýzy a návrhy opatrení týkajúcich sa zabezpečenia efektívnosti a hospodárnosti pri plnení úloh a racionálnosti pri plnení rozpočtu,
- zodpovedá za prípravu, rozpis a plnenie dotácie zo štátneho rozpočtu, za spracovanie ekonomickej časti výročnej správy, za zabezpečenie ročnej účtovnej závierky a finančnú disciplínu,
- ďalej zodpovedá za: energetické hospodárstvo, správu hnuteľného a nehnuteľného majetku vrátane agendy pohľadávok, organizovanie agendy verejného obstarávania, efektívne a racionálne zavádzanie a využívanie IT na TUZVO a vykonávanie podnikateľskej činnosti v zmysle príslušných právnych predpisov.

Informácie o výberovom konaní

K prihláške do výberového konania je potrebné zaslať: odborný životopis, doklady o dosiahnutom vzdelaní a ďalšom vzdelávaní a doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace).
Uvedené doklady zasielajte na adresu: Technická univerzita vo Zvolene, Rektorát – Oddelenie riadenia ľudských zdrojov, T. G. Masaryka č. 24, 960 53 Zvolen.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

ekonomické

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- odborná ekonomická prax najmenej 10 rokov,
- manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti,
- prax v oblasti verejných rozpočtov a financií vítaná,
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
- znalosť cudzieho svetového jazyka.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Verejno právna inštitúcia

Počet zamestnancov

500-999 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Technická univerzita vo Zvolene
T. G. Masaryka č. 24
960 53 Zvolen
http://www.tuzvo.sk
ID: 3256682   Dátum zverejnenia: 29.11.2017