Inšpektor plynových a tlakových zariadení - pre pracovisko v Bratislava a v Nitre

TECHNICKÁ INŠPEKCIA

Miesto práce
Bratislavský kraj, Nitriansky kraj (Práca vyžaduje cestovanie)
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou (ihneď)
Mzdové podmienky (brutto)
1 100 - 2 000 EUR/mesiac• 1100 – 2000 EUR - finálna úroveň mzdy závisí od individuálnych schopností a skúseností uchádzača, • ďalšie benefity (odmeny, 13. plat, príspevok na DDS, príspevok na zdravotnú starostlivosť, príspevok na rekreáciu, príspevok na stravovanie nad rámec zákona, MultiSport a pod.).

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• posudzovanie technickej bezpečnosti tlakových a plynových zariadení,
• posudzovanie dokumentácie stavieb, technológií a materiálov,
• vykonávanie skúšok tlakových a plynových zariadení,
• preverovania odbornej spôsobilosti osôb a organizácií,
• posudzovanie zhody.

Zamestnanecké výhody, benefity

• odborný zácvik a možnosti ďalšieho odborného rastu (odborné kurzy, semináre, školenia) a zvyšovania kvalifikácie v oblasti bezpečnosti technických zariadení, zvárania a NDT,
• služobný mobilný telefón a notebook s pripojením na internet,
• úhrady za používanie vlastného motorového vozidla na pracovné cesty,
• možnosť účasti na tvorbe predpisov a noriem,
• zahraničné pracovné cesty (podmienkou je znalosť jazyka),
• možnosť ďalšieho vzdelávania.

Informácie o výberovom konaní

Voľná pracovná pozícia inšpektora plynových a tlakových zariadení na pracoviskách:
pracovisko Bratislava, Železničiarska 18
pracovisko Nitra, Vajanského 1552/3


Pokyny pre uchádzačov
Štruktúrovaný životopis zasielajte na e-mailovú adresu: [email protected].
Spracúvanie Vašich osobných údajov uvedených v priloženom životopise je nevyhnuté na vykonanie predzmluvných opatrení, ktoré spočívajú v posúdení Vašich znalostí a skúseností požadovaných na danú pracovnú pozíciu. Vaše osobné údaje budeme spracúvať a uschovávať odo dňa doručenia životopisu až do ukončenia výberového konania. Následne budú Vaše údaje zlikvidované.
Technická inšpekcia, a.s., sídlo: Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, IČO: 36 653 004 je prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov. V prípade, ak si prajete, aby sme aj po dobu 12 mesiacov po ukončení výberového konania naďalej spracúvali Vaše osobné údaje v databáze uchádzačov o zamestnanie, spolu so životopisom nám zašlite aj súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe Vášho dobrovoľne poskytnutého súhlasu a po uplynutí uvedenej doby budú zlikvidované. Súhlas máte právo kedykoľvek odvolať bez uvedenia dôvodu prostredníctvom e-mailovej adresy zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov na: [email protected] alebo písomne na adrese prevádzkovateľa.
Technická inšpekcia, a.s. získava Vaše osobné údaje od Vás, a to najmä prostredníctvom životopisu a iných dokumentov, ktoré ste poskytli počas výberového konania a následne počas osobných stretnutí uskutočnených v rámci výberového konania (resp. dohode o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru). Vaše osobné údaje získavame aj zo zdrojov, do ktorých ste Vaše osobné údaje pre tento účel poskytli (napr. internetová stránka www.profesia.sk) Pri spracúvaní osobných údajov nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Máte právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov SR a ďalšie práva podľa článku 15 až 21 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

Informácia k Politike pre dodržiavanie Etického kódexu
Technická inšpekcia, a.s. sa ako člen medzinárodnej organizácie TIC Council zaviazala dodržiavať princípy Etického kódexu. Za účelom zavedenia a dodržiavania princípov Etického kódexu vydala Technická inšpekcia, a.s. ako nástroj jednotného zabezpečenia výkonu činnosti Politiku pre dodržiavanie Etického kódexu. Princípy Etického kódexu, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť Politiky, sú zverejnené na webovom sídle (https://www.tisr.sk/o-nas/sme-clenom-tic-council/eticky-kodex.html) a sú k dispozícii už aj uchádzačom o zamestnanie. Zároveň sú zamestnanci s Politikou oboznamovaní aj pri nástupe do zamestnania. Zamestnanci sú povinní dôkladne sa oboznámiť s Politikou a dodržiavať princípy stanovené Politikou.
Kontaktná osoba na personálne oddelenie:
Eva Gazdačková
tel: 02/49 208 122

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

VŠ technického smeru

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Vodičský preukaz

B

Pozícia je vhodná pre absolventa

Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Vzdelanie v odbore a prax
• VŠ vzdelanie technického smeru so zameraním na stroje a zariadenia, výrobné a materiálové technológie, energetiku (I. stupeň).
• Vítaná je prax v oblasti technických zariadení alebo v oblasti bezpečnostno-technických služieb (revízny technik, konštruktér, projektant, bezpečnostný technik, inšpektor práce).
• Pozícia je vhodná aj pre absolventov.

Za odbornú prax sa považuje činnosť pri projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, oprave, údržbe, prevádzke, odborných prehliadkach a odborných skúškach vyhradených technických zariadení a strojov, činnosť pri posudzovaní zhody výrobkov, činnosť bezpečnostného technika, činnosť inšpektora práce, činnosť pri kontrole a výkone štátnej správy v oblasti BOZP a posudzovania zhody v oblasti určených výrobkov.

Ostatné znalosti
práca s počítačom – používateľ Microsoft 365

Ďalšie požiadavky
• bezúhonnosť (preukazuje sa výpisom z registra trestov),
• profesionálna dôveryhodnosť a technická spôsobilosť,
• dobré komunikačné schopnosti, príjemné vystupovanie,
• samostatnosť,
• organizačné schopnosti, schopnosť rozhodovať,
• skúsenosti z rokovaní s klientom,
• dobrý písomný prejav,
• zdravotná spôsobilosť,
• vodičský preukaz (skupina B),
• osvedčenie revízneho technika (vítané, nie je podmienkou),
• vlastné motorové vozidlo s možnosťou využívania na pracovné cesty (vítané).

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Informácie o organizácii
- akciová spoločnosť,
- hlavné zameranie posudzovanie bezpečnosti technických zariadení,
- akreditovaná pre inšpekčnú činnosť, certifikáciu výrobkov, systémov manažérstva kvality, BOZP
a certifikáciu osôb.

Pokyny pre uchádzačov
Štruktúrovaný životopis zasielajte na e-mailovú adresu. Spracúvanie Vašich osobných údajov uvedených v priloženom životopise je nevyhnuté na vykonanie predzmluvných opatrení, ktoré spočívajú v posúdení Vašich znalostí a skúseností požadovaných na danú pracovnú pozíciu. Vaše osobné údaje budeme spracúvať a uschovávať odo dňa doručenia životopisu až do ukončenia výberového konania.
Technická inšpekcia, a.s., sídlo: Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, IČO: 36 653 004 je prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov. V prípade, ak si prajete, aby sme aj po dobu 12 mesiacov po ukončení výberového konania naďalej spracúvali Vaše osobné údaje v databáze uchádzačov o zamestnanie, spolu so životopisom nám zašlite aj súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe Vášho dobrovoľne poskytnutého súhlasu a po uplynutí uvedenej doby budú zlikvidované. Súhlas máte právo kedykoľvek odvolať bez uvedenia dôvodu prostredníctvom e-mailovej adresy zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov na: [email protected] alebo písomne na adrese prevádzkovateľa.
Pri spracúvaní osobných údajov nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Máte právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov SR a ďalšie práva podľa článku 15 až 21 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

Počet zamestnancov

150-199 zamestnancov
ID: 4707726  Dátum zverejnenia: 20.11.2023  Základná zložka mzdy (brutto): 1 100 EUR/mesiac