Charakteristika spoločnosti

Naša spoločnosť poskytuje komplexné služby v oblasti sprostredkovania, prenajímania pracovných síl v automobilovom, strojárskom a všeobecnom priemysle.