Charakteristika spoločnosti

Měníme způsob, jakým se lidé přepravují po svých městech.