Patríme k TOP 10 firmám
so slovenským kapitálom.
Získali sme ocenenia Strojársky výrobok roka 2015
Strojársky výrobok roka 2016.
Sme jedným z najväčšíchnajvýznamnejších
zamestnávateľov v regióne.

Aktuálne voľné pracovné pozície

Momentálne obsadzujeme nižšie uvedené pracovné pozície. Pre viac informácii kliknite na detail inzerátu.
Názov pozície
 1. Nákupca s nemeckým jazykom (miesto výkonu práce DE)
  Poprad
 2. Koordinátor investícií
  Poprad
 3. Technológ povrchových úprav
  Poprad
 4. Skladník v nepretržitej prevádzke (12 hod.)
  Poprad
 5. Inšpektor kvality
  Poprad
 6. Metrológ
  Poprad
 7. Technik požiarnej ochrany
  Poprad
 8. Konštruktér pre úsek vývoja
  Poprad
 9. Chemický laborant
  Poprad

Sociálny program a benefity

Vízia

Byť prvou voľbou.

Benefity

Odmeny pri výročiach, vianočná dovolenková odmena, bonus za dochádzku, vstup do fitka, poukážky na regeneráciu, zamestnanecké akcie ako lyžovačka, Family Day, Mikuláš a mnoho ďalších.

Zváračská škola

Tatravagónka za posledných 5 rokov preškolila každoročne viac ako 350 zamestnancov vo svojej zváračskej škole.