Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť otvára novú prevádzku kaviarne, bistra v spojení s galériou moderného umenia.