Projektový manažér

Miesto práce
Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
dohodou

Informácie o pracovnom mieste

Aké výzvy vás u nás čakajú?

.Reprezentuje zaujmy Tatra banky voci nadnarodnym projektom v ramci skupiny
. Zodpovedá za prípravu inicializačných projektových dokumentov a predkladá ich Projektovej komisii prostredníctvom Projektovej kancelárie na schválenie
. Účastní sa a spolurozhoduje (s odborom centrálneho nákupu) pri výberovom konaní na dodávateľa služieb alebo tovaru
· Definuje zoznam rolí, ktoré sú nutné pre realizáciu projektu a pripravuje požiadavky na finančné, ľudské a iné zdroje projektu,
. Orientuje sa v nových bankových platformách OPEN API, PSD2, a ďalšie
· Zostavuje projektový tím a organizačnú štruktúru projektu – nominuje zamestnancov do projektového tímu po dohode s ich líniovými nadriadenými
· Počas realizácie riadi zamestnancov a prácu projektového agilného tímu,
· Zvoláva a riadi stretnutia medzinárodného projektového tímu,
· Tvorí komunikačný plán, riadi internú komunikáciu a komunikáciu s externými partnermi projektu
· Navrhuje a riadi zmeny parametrov projektu (rozsah, čas, zdroje - finančné, ľudské, iné)
· Sústavne sleduje stav projektu, vrátane rizík hroziacich projektu a navrhuje opatrenia na ich elimináciu,
· Riadi medziprojektové závislosti v spolupráci s relevantnými projektovými manažérmi a Projektovou kanceláriou
· Pripravuje a predkladá Správy o stave projektu Riadiacemu výboru „RV“ a Projektovej kancelárii
· Informuje členov projektového tímu o zmenách v projekte podľa rozhodnutí RV a Projektovej komisie
· Eviduje a riadi zmeny v projekte
· Určuje a zadáva úlohy, kontroluje ich plnenie a na základe toho hodnotí a odmeňuje členov projektového tímu
· V ukončovacej fáze poskytuje spätnú väzbu a informácie členom projektového tímu
· Je zodpovedný za odovzdanie výstupov projektu odberateľom
· Pripravuje záverečnú správu a po schválení RV ju predkladá Proj. komisii,

Čo vám ponúkame?

· Príležitosť byť súčasťou silnej a úspešnej banky
· Možnosť stáť pri zrode bankových inovácií
· Atraktívne kariérne príležitosti
· Kvalitný odborný a osobnostný rozvoj
· Možnost rotácií v rámcí RB Group
· Práca so skúsenými lídrami
· Zvýhodnenia na produktoch Tatra banky – balík služieb Tatra personal, úvery, zmenárenské služby
· Motivačné nadštandartné ohodnotenie
· Príspevok na zdravotnú starostlivosť
· Príspevok na DDS
· Extra dovolenka za každý odpracovaný rok
· Flexibilný pracovný čas

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie

vysokoškolské II. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Aký je ideálny kandidát?

Práca s informáciami: otvorene a efektívne komunikovať a prezentovať myšlienky a názory, získavať potrebné a úplné informácie, efektívne filtrovať a odlišovať podstatné informácie od nepodstatných, klásť relevantné otázky, analytické a logické uvažovanie, orientovať sa v neohraničených a neštrukturovaných problémoch.
Vyjednávanie (aj v medzinárodnom meradle): efektívne načúvať a dávať spätnú väzbu, zručnosť efektívneho riadenia a organizácie práce, schopnosť získať prirodzenú autoritu, schopnosť formulovať a presadiť relevantný názor, asertívne a empatické správanie a vystupovanie, zvládanie konfliktov a krízových situácií.
Charakterové vlastnosti a riadenie: komunikatívnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, vytrvalosť, cieľavedomosť a orientácia na výsledky, samostatnosť, efektívne riadenie priorít a času, systematický prístup k práci, schopnosť riadiť sám seba, svoju prácu a úlohy, schopnosť riadiť kolektív pracovníkov, zvládanie stresu a stresových situácií.

Min. 5 rokov vo vedení projektov väčšieho rozsahu.
Min. 2 roky praxe v biznis/IT oblasti, ktoru rieši projekt/program.
Aktívna znalosť AJ
V prípade, že Vás naša ponuka zaujala, vyplňte prosím online dotazník. Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem. Údaje, ktoré nám poskytnete starostlivo posúdime a spracujeme v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Online dotazník
ID: 3261534   Dátum zverejnenia: 5.12.2017  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   dohodou