Charakteristika spoločnosti

Firma sa zaoberá nákladnou dopravou a zemnými prácami.