Charakteristika spoločnosti

TALENTÍDA je nezisková organizácia, ktorej hlavným cieľom je rozvíjať talent a schopnosti mladej generácie. Svojimi aktivitami sa snažíme nadchnúť pre „myslenie” čo najviac detí. Školské a individuálne súťaže dávajú žiakom možnosť otestovať svoje schopnosti, učia ich k samostatnosti, zodpovednosti a čo je veľmi dôležité, dávajú šancu zažiť radosť z úspechu. Preto je organizácia piatich celoslovenských súťaží hlavnou náplňou TALENTÍDY . Tri sú zamerané na matematiku. Najväčšia je medzinárodná súťaž Matematický klokan, ktorá sa na Slovensku koná už 22 rokov. Každý rok v nej spolu so 6 miliónmi žiakov na celom svete súťaží cca 60 000 slovenských žiakov od prvákov na ZŠ až po maturantov. Celoročné matematické súťaže MAKS a MAKSÍK sú pre žiakov základných škôl. Okrem rozvoja matematického myslenia dávajú dôraz na čítanie s porozumením, zodpovednosť, vlastné hodnotenie a učia aj tímovej práci, keďže súťažiť v nich môžu nielen jednotlivci, ale aj dvojice. Dve vedomostné súťaže VŠETKOVEDKO a EXPERT geniality show sú na Slovensku jedinečné vďaka svojmu širokému záberu na všetky odbory, s ktorými sa žiaci počas svojho štúdia stretnú.
Celkovo sa ročne do súťaží Talentídy zapája viac ako 100 000 žiakov.


Ponuky spoločnosti e-mailom